شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

علي

علي
اونورشان مدير کل خانه انتشارات "اهل بيت" به رسانه هاي ترکيه اي اطلاع داد که دختر وي و خواهر زاده رييس دولت دهم در سال 2008 در تهران با يکديگر آشنا شدند زماني که معصومه در آنجا مشغول تحصيل بوده است.اونورشان گفت: "من تقريبا يک سال و نيم است که از آشنايي آنها مطلعم. عليرضا و معصومه در دانشگاه تهران تحصيل مي کردند. ما مخالفتي براي ازدواج آنها نداريم.
علي
چند ماه قبل عليرضا به همراه مادرش به استامبول سفر کرده و در آنجا خانواده هاي ما با يکديگر آشنا شدند. به زودي قرار است که مراسم ازدواج آنها در استامبول برگزار شود"....................................به به
بسلامتي... مبارک باشه
يه شيعه
مردم ميگردن تا يه چيزيو پيدا کنن و ازش حرف بسازن
تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها !!!!
تو هم كه چيز چيز مي كني !!!!
همي گويم و گفته ام بارها // كه اين چيز باد به ز ناچيزها ... هه هه هه فوري بود .
* کميل *
ازدواج كردن رفته پي كارش !
https://serviceloole.ir
ساعت ویکتوریا
علي
رتبه 0
0 برگزیده
595 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
علي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
فهرست برترین کاربران از نظر بیشترین پیام های منتخب شده از سوی دبیران مجله پارسی نامه.
30 رتبه برگزیده